در حال نمایش یک نتیجه

وود لامپ ( دستگاه معاینه پوست از فاصله نزدیک )

معاینه پوست از فاصله نزدیک به‌وسیله اشعه ماوراءبنفش و با استفاده از دستگاه وود لامپ شناسایی مستقیم موقعیت بسیاری از