در حال نمایش یک نتیجه

ساب سیژن

تعریف ساب سیژن: ساب سیژن عبارتست از آزاد کردن بافتهای همبندی سفت یا به عبارتی بافت های فیبروتیک توسط وسیله