نمایش یک نتیجه

دستگاه هوشمند UVB

UVB با طیف محدود که جدیدترین فرم نوردرمانی محسوب می شود و از نور UVB با طول موج 311 نانومتر